Portfolio Tegninger i strategisk kommunikation

Tegninger i strategisk kommunikation

Det har været helt afgørende i vores kommunikation, at komplekse budskaber blev formidlet på en enkelt, skarp og visuel måde. Det har Draw2think og Irene i høj grad været med til at sikre

Lars Thuesen, Udviklingschef i Kriminalforsorgen

Direktoratet for Kriminalforsorgen skulle den 3. februar 2014 lancere deres nye organisation på et møde for 130 ledere. Kriminalforsorgens organisationsændringer er meget komplekse og svære at formidle. Derfor har Draw2think i samarbejde med Udviklingsafdelingen udviklet speed drawing film til at lette kommunikationen. En hvidbog og rapporter i DJØF-sprog samt et indviklet organisationsdiagram blev sendt ud til lederne, og alt materialet skulle formidles på ledermødet.  Ugen før mødet blev jeg af den øverste ledelse hasteindkaldt for at udvikle tegninger til kommunikation. “Det her er alt for svært at forstå. Kan I ikke hente tegneren ind?” havde Direktør Johan Reimann sagt. Mine tegninger blev brugt i en PowerPoint præsentation og fik meget ros. Denne præsentation samt lidt flere tegninger bruges nu af disse ledere til at formidle organisationsændringerne videre til medarbejderne.

Visual thinking / visuel tænkning virker stærkt fordi det er med til at samle essensen og gøre budskabet tydeligt. Det er en balance at få budskaberne ud i meget få tegninger og stadig holde en seriøs tone, så det ikke falder på gulvet i stedet for. Kriminalforsorgen er glade for min streg, fordi den har en lethed men beholder seriøsiteten.

 

SkemaTegning af områdekontor

 

 

 

 

 

Speed drawing film er også en del af Kriminalforsorgens interne kommunikation