Portfolio Tegninger viser forandringerne

Tegninger viser forandringerne

I worked with Irene Mynthe on a strategic communication task in the danish prison and probation service. She translated my thoughts into five drawings in first shot, and these drawings will be my keyelement when talking about the organizational change to about 200 employees.

Eva Worm, Vicearrestinspektør i Kriminalforsorgen

“Jeg forstår ikke dét her, kan I ikke hente tegneren herind !” Det er efter sigende et citat fra koncernledelsen. Draw2think har en vigtig rolle i forhold til formidlingen af organisationsændringerne i Kriminalforsorgen. Udover tre speed drawing-videoer til intranettet, der vha. tegninger forklarer strategien, bruger ledelsen også tegninger i præsentationer til møder, hvor f.eks. den nye ledelsesstruktur skal kommunikeres ud til resten af organisationen.

Dan Roams begreb Visual Thinking tjener mig (Irene Mynthe) som redskab, når jeg arbejder med at forstå de komplekse ændringer. Selve processen med at finde relevante tegninger til begreber, værdier, strukturer og personer er essentiel for at formidlingen med tegninger lykkes.

Der er mange hensyn at tage. Ingen skal kunne føle sig stødt eller kørt over, og der er mange politiske og strategiske overvejelser, som Draw2think også er indover, fordi tegningerne skal sætte de rigtige tanker i gang og ikke må kunne misforstås.

Det er vigtigt at finde de rigtige og mest sigende billeder på forandring, som passer til situationen. Sommerfuglen slår med vingerne og sætter en bevægelse i gang, som ender med en tornado. Dette billede blev brugt som et eksempel på den proces, som ledelsen satte i gang i den kæmpe organisation med mange forskellige faggrupper.