Portfolio Undervisning i Visual Thinking på Københavns Universitet

Undervisning i Visual Thinking på Københavns Universitet

I april 2015 afholdt Draw2think forelæsning og workshops for 100 studerende på Institut for Antropologi. Jeg (Irene Mynthe) er selv uddannet på dette institut, så det var ligesom at cirklen var sluttet, da jeg kunne komme tilbage og undervise i Visual Thinking. Vi tog udgangspunkt i Dan Roam’s begreb fra bogen The Back of the Napkin og brugte et enkelt billedsprog.

Der var et kæmpe engagement fra de studerendes side. De arbejdede i grupper omkring deres eget projekt. Opgaven var at tegne deres problemformulering. De skulle bruge simple tegninger til at belyse deres felt og forestille sig, at de skulle tegne deres problem på en serviet og kun havde ca. fem minutter til at forklare det til en medpassager, som sad ved siden af dig i toget og skulle af på den næste station.

De studerende var meget glade for kurset, og jeg opfordrede dem til at bruge tegninger og sketchnotes i deres videre forløb.