Grafisk facilitering Grafisk facilitering

Draw2think visuliserer jeres tanker og idéer, så det bliver nemmere for jer at se tydeligt hvem I er og hvilke styrker I har. Den store tegning tydeliggør sammenhænge og fælles værdier i organisationen. Det giver jer  gode betingelser for at komme sammen derhen, hvor I gerne vil.

Få det bedste ud af jeres møder med grafisk facilitering

En grafisk facilitator er kort sagt en proceskonsulent eller mødefacilitator med en tusch som værktøj. Den grafiske facilitator tager del i jeres dialog og dokumenterer alle deltagernes bidrag undervejs. Processen understøtter jeres egne undersøgelser af organisationen og tester jeres potentielle beslutninger af. I får et tegnet et stort billede op af jer selv helt bogstaveligt.

Det kan spare jer for tid og ressourcer at få en det store billede tegnet op, inden I f.eks. starter et nyt projekt op.  Se eksempler på grafisk facilitering i min portfolio 

Læs mere på min anden hjemmeside på grafiskfacilitering.nu

Værktøjet er dialog, tusch og papir

Draw2think’s rolle er typisk at være en slags brobygger mellem ledelse og medarbejdere. Tegninger fungerer godt på tværs af kulturer og sprog. Det kan være i international sammenhæng eller mellem forskellige afdelinger. Grafisk facilitering kan være med til at skabe en tydelighed i kommunikationen. Det kan f.eks. være figurer eller modeller, der viser en reorganisering. Det kan også være handleplaner, en ny strategi eller andet, der er vanskeligt og komplekst at forklare, som kan tegnes på en enkel måde, så alle forstår det og dermed husker det bedre.

Irene Mynthe kan hjælpe jer med at fortolke og formidle jeres budskaber med grafisk facilitering. Dér, hvor vanskelige budskaber skal gøres lettere at forstå og blive accepteret, kan Irene Mynthe hjælpe med at fange essensen og omsætte de mange ord til et enkelt og konkret billedsprog.

Grafisk facilitering ved Irene Mynthe hos Draw2think