Undervisning i… Undervisning i Grafisk Facilitering

Draw2think underviser i grafisk facilitering, Sketchnoting samt Visual Thinking. Lær at tegne enkle tegninger til dine præsentationer. Eller brug en dag på at lære at tegne sketchnotes. Eller lær Dan Roam’s begreb Visual Thinking at kende, hvor man bruger tegninger til at strukturere sine data, så man bedre kan formidle sin viden. Det giver god mening at tegne, når du holder oplæg og foredrag. I min undervisning lægger jeg vægt på en munter stemning, der vækker tegneglæden, så det føles naturligt at bruge i hverdagen. Draw2think kommer gerne ud til virksomheden eller medvirker på seminarer.

Draw2think teaches graphic facilitation in Danish or English. Contact Irene Mynthe for more information.

Phone + 45 61 690 690

Se en case med tegne-workshop hos Domstolsstyrelsen eller en case fra undervisning af studerende på  Institut for Antropologi

Tegnekursus i Kriminalforsorgens HR afdeling

Tegnekursus i Kriminalforsorgens HR afdeling

Grafisk facilitering i Roskilde Kommune

Kursus i Grafisk facilitering hos Roskilde Kommune